การออกเสียงคำศัพท์และประโยคสุดเจ๋ง! ที่คนอยากพูดภาษาอังกฤษได้ต้องรู้

ราคาปก 295 บาท ลด 20 % คงเหลือ 236 บาท สำนักพิมพ์ Open Ideas ผู้แต่ง ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง ผู้อ่านจะได้รับความรู้หลายๆ ด้านเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้จริง ทั้งในด้านการใช้ทั่วๆ ไปในสังคม ปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ถ้าจะให้เก่งภาษาอังกฤษ จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

GBS_insertEmbeddedViewer(“F1s5EAAAQBAJ”, 500,400);