ตามรอยอาทิตย์อุทัย แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร

การก้าวขึ้นเป็นผู้นำเอเชียของญี่ปุ่นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลให้ไทยตื่นตัวอย่างมาก ทั้งปัญญาชน ข้าราชการ และนักหนังสือพิมพ์

GBS_insertEmbeddedViewer(“1v8WEAAAQBAJ”, 500,400);