ตำราแทงเข็มรมยา

คู่มือวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนโบราณของจีน แทงเข็มเพื่อระงับความเจ็บปวดและรักษาโรค วิทยาการที่ทั่วโลกยอมรับ ตำราแทงเข็มรมยา การแทงเข็มรมยา วิทยาการแพทย์แผนโบราณของจีน มีประวัติพัฒนาการมากว่า 3000ปี ปัจจุบันวิชาแทงเข็มได้เผยแพร่ไปในประเทศต่างๆ ทั้ง 5 ทวีป วงการการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาได้นำขึ้นไปทดลองใช้กับนักบินบนยานอวกาศ วิชาการนี้ ได้รับการยืนยันจากผู้มีประสบการณ์ในการแทงเข็มมาแล้วว่า การเทงเข็มเพื่อระงับความเจ็บปวดและเพื่อรักษาโรคนั้นเป็นศาสตร์ทางชีววิทยาไม่ใช่จิตวิทยา และไม่ใช่การเล่นกล ภายในเล่มประกอบด้วย -ภาพร่างกายมนุษย์ แสดงทางผ่านของเส้นควบคุมทั้ง 14 เส้นและที่ตั้งของจุดแทงเข็มโดยละเอียด -วิธีหาและเลือกตำแหน่งจุดแทงเข็มและรมยา -ขอบเขตของการบำบัดอาการเจ็บป่วยและรักษาโรค -เรียนง่าย รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ปลอดภัย รักษาโรคได้จริง

GBS_insertEmbeddedViewer(“nexLDwAAQBAJ”, 500,400);