ทบทวนเริ่มต้นใหม่ภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-B-C จนพูด อ่าน เขียน แปลได้

นี่คือหนังสือ ที่จะทำให้ผู้สนใจ ทบทวนหรือเริ่มต้นใหม่ กับภาษาอังกฤษ นำไปใช้อย่างได้ผล เเละสามารถเก่งภาษาอังกฤษ ได้ด้วยตัวเองอย่างจริงจัง ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com

GBS_insertEmbeddedViewer(“rcRiDwAAQBAJ”, 500,400);