ท่ามกลางไทม์ไลน์ :ชุด นวนิยายสำหรับผู้ใหญ่รางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 10

เมื่อสุกฤษฎ์รู้อนาคตของตัวเองในอีกหกเดือนข้างหน้า ผ่านไทม์ไลนืในเฟซบุีก เขาจะยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นหรือจะทำอะไรเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลง

GBS_insertEmbeddedViewer(“B4XbBQAAQBAJ”, 500,400);