ปีศาจ (ฉบับปรับปรุง)

อมตะนิยายของสามัญชนเล่มสำคัญจากปลายปากกา เสนีย์ เสาวพงศ์ ฉบับพิมพ์ล่าสุด

GBS_insertEmbeddedViewer(“vv8WEAAAQBAJ”, 500,400);