ผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่น

เรื่องราวของเหล่าหญิงเก่งที่สามารถฝ่ากระแสสังคมและขนบธรรมเนียมแบบเดิมๆ จนได้รับการยอมรับและมีบทบาทสำคัญในสังคม

GBS_insertEmbeddedViewer(“xv8WEAAAQBAJ”, 500,400);