มติชนบันทึกประเทศไทย 2551

ครั้งแรกที่ศูนย์ข้อมูลมติชนได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2551 มาไว้ในเล่มเดียวอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด ทั้งในและต่างประเทศ จัดเรียงแบบรายเดือน สั้นกระชับ อ่านง่าย พร้อมภาพจากเประเภท หตุการณ์จริง

GBS_insertEmbeddedViewer(“IC5WDwAAQBAJ”, 500,400);