เจาะข้อสอบ Error ฉบับสมบูรณ์ (ไม่รวม DVD)

เจาะข้อสอบ Error นำเสนอ 1. เนื้อหาที่เป็นโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน และสำคัญต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อสอบ error ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างภาษามากกว่าการแปล 2. นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่เป็นระบบ เข้าใจง่าย 3. แบบฝึกหัด error มากมายหลายร้อยข้อ พร้อมเฉลยอย่างครบถ้วย ข้อสอบ Error มีในข้อสอบ CU-TEP/ TU-GET/ TOEFL/ ONET และอื่น ๆ อีกมากมาย หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ผศ ดร นเรศ สุรสิทธิ์ -จบการศึกษา ป.ตรี-โท-เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ -สอนวิชาอังกฤษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง ยาวนานกว่า 30 ปี -ผู้เขียนหนังสืออังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม

GBS_insertEmbeddedViewer(“fn_ZDwAAQBAJ”, 500,400);