เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากศูนย์ English from Zero

ราคาปก 250 บาท ลด 20% คงเหลือ 200 บาท หนังสือ “เรียนพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากศูนย์ English From Zero” เล่มนี้ ได้รวบรวม 22 บทเรียน นับตั้งแต่เรียนตัวอักษร การประสมคำ คำศัพท์ ไวยากรณ์ พูด อ่าน เขียน แปล ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจากอ่อนมาก ๆ จนมีรากฐานมากพอที่จะใช้งานได้จริง และก้าวไปศึกษาในระดับที่ลึกลงไป นำเสนอในรูปแบบที่เรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้! ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.pailinbooknet.com

GBS_insertEmbeddedViewer(“LTM1EAAAQBAJ”, 500,400);